Privacyverklaring
La bella Vespa kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van de La bella Vespa en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan La bella Vespa hebt verstrekt. La bella Vespa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– jouw voornaam en familienaam
– jouw adresgegevens
– jouw telefoonnummer / GSM- nummer
– jouw e-mailadres

Waarom La bella Vespa jouw gegevens nodig heeft

La bella Vespa verwerk jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit:
– Inschrijving voor activiteiten
– Sturen van een nieuwsbrief

Hoe lang bewaart La bella Vespa jouw gegevens

La bella Vespa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

La bella Vespa verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van La bella Vespa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Ook de pagina’s die je op onze website bezoekt en alle informatie die je ons vrijwillig verstrekt worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
La Bella Vespa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van La bella Vespa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan La bella Vespa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. La bella Vespa heeft hier geen invloed op.
La bella Vespa heeft Google geen toestemming gegeven om via La bella Vespa verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hosting Providers

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van de La bella Vespa strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van de La bella Vespa en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Links naar andere websites

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je via links op onze website wordt doorverwezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@labellavespa.be
La bella Vespa zal zo snel mogelijk, binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

La bella Vespa neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van La bella Vespa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met La bella Vespa via info@labellavespa.be

Wijzigingen

La bella Vespa behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Ben je het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heb je steeds de mogelijkheid om jouw account stop te zetten.
Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 25/05/2018.
Andere vragen

Heb je nog andere vragen over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via info@labellavespa.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

Labellavespa.be is een website van La bella Vespa BVBA
La bella Vespa is als volgt te bereiken:

Adres: Beukenlaan 65 – 9051 Gent
Ondernemingsnummer: 0820.313.261
Telefoon: +32/485.46.49.49,
E-mailadres: info@labellavespa.be